divendres, 5 d’octubre del 2012

L’espelma d’aniversari

Observem un canvi

A la revista Perspectiva Escolar, núm. 364 de juliol i agost de 2012, a la pàgina 48, hi trobareu un article, que parla de dues experiències realitzades, amb l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior de primària, de l’escola Torrent de Can Carabassa i l’escola Heura de Barcelona, que dugueren a terme la Roser Ylla i la Teresa Calveras , membres del grup Kimeia.

És una activitat didàctica en la que es treballa el canvi químic.
Per tal de que els nens i nenes realitzin una acció,  que permeti posar en contacte els elements que interactuen tenint en compte diverses factors: els tipus de materials que interactuen, el fet de l’ interacció en sí tot observant el canvi què s’hi produeix, tenint en compte allò que canvia però també allò que queda.

·       La possibilitat de controlar el procés, veient com s’inicia i què l’inicia, tenint en compte altres variables possibles que podrien fer variar el desenvolupament de la interacció, (aquest control, pot consistir en fer anar el procés més de pressa, més poc a poc, obtenir més o menys quantitat d’allò que apareix o desapareix...) tot i aprenent a observar amb una mirada específica, la del canvi químic.

A partir de la observació d’una espelma encesa,  es pretén que l’alumnat, s’adoni, que quan es dona un canvi químic, el resultat del procés dóna lloc a substàncies noves, alhora que n’hi ha d’altres que desapareixen, ajudant als infants a superar la dificultat d’acceptar la formació de noves substàncies.

Una espelma encesa, és un procés de canvi, assequible, visual, quotidià, que permet el control, la reflexió i la interpretació de canvis i interaccions entre substàncies, partint com sempre de preguntes investigables.


Teresa Calveras
Roser Ylla