dijous, 4 de setembre del 2014

Química a l'escola
Quins continguts de química  haurien de conèixer , els i les alumnes abans d'arribada a l’etapa de l’ESO? Aquesta pregunta  la van formular els i les mestres de l'Escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet a la Rosanna Viñas i al Jordi Marín, tots dos professors de física i química d'instituts de Manresa (Cal Gravat i   Pius Font i Quer)
Fruit de la reflexió sobre la qüestió plantejada, vam seleccionar tota una sèrie de conceptes que us proposem tot seguit. La seva tria s’ha basat més en aspectes del pensament científic que pensem que seria interessant posar de manifest que no pas en assolir uns continguts teòrics que seran treballats més endavant un cop els i les alumnes cursin l’ESO. Aquests aspectes els hem resumit en cinc blocs que configuren la base de tota aquesta proposta.
En el  blog que us presentem, trobareu activitats que estudien els canvis que pateix la matèria i que afecten la seva composició.
  1. Els estats físics de la matèria                                                   
  2. Les solucions
  3. Discontinuïtat de la matèria – l’àtom
  4. Massa, volum i densitat
  5. El canvi químic