+ Experiències

Us presentem dos treballs fets a dues escoles diferents però amb un tema comú: els canvis que produeix la llum del Sol quan incideix sobre alguns materials.
La primera activitat està feta pels alumnes de 4t de l’Escola Torrent de Can Carabassa de Barcelona, a partir d’una proposta d’escola; la segona feina, duta a terme a l’Escola La Palmera, també amb els alumnes de 4t, s’inicia a partint d’una pregunta de la mestra.

A continuació us mostrem tres documents:
  1. Dades de les experiències
  2. Experiència de l'Escola Torrent de Can Carabassa
  3. Experiència de l'Escola La Palmera