dimarts, 22 d’abril del 2014

El gel es dissol igual en tots els líquids?

Aquesta activitat la presenta en Josep Borrut que l'ha fet amb els i les alumnes de sisè de l'escola Pau Casals (El Vendrell).

OBJECTIUS:
- Identificar les variables i les constants en un experiment
- Identificar les variables dependents i les independents en un experiment
- Determinar si hi ha relació entre dues variables.

DURADA DE L'ACTIVITAT:  una sessió

DESCRIPCIÓ:
Aquesta és una activitat inicial per lat que l'alumnat s'iniciï en el mètode científic, i concretament en el disseny experimental amb control de variables.
Caldrà que l'alumnat arribi a la idea que, per a realitzar un experiment, cal tenir present: què volem, què canviarem, què observarem o mesurarem i què no podem canviar. Per observar cal tenir només una variable i mantenir la resta constants.

MATERIAL QUE ES NECESSITA:
Cada grup tindrà: Quatre provetes, aigua, solució d'aigua amb sal, solució d'aigua amb alcohol, solució d'aigua amb sucre, un glacó, cronòmetre, termòmetre, fitxa de registre i ordinador per fe el gràfic.


Fitxes de l'alumnat: